O nas

Jesteśmy grupą Przyjaciół, dla których praca z młodymi ludźmi stanowi życiową pasje i powołanie. Naszym celem jest pokazanie podopiecznym świata pełnego przygód, nauka aktywnego wypoczynku, radości życia. Staramy się kształtować ich samodzielność, zaradność, dyscyplinę oraz koleżeństwo. Wspieramy w chęci rozwoju i doskonaleniu się. Ważne jest dla nas uwrażliwienie na drugiego człowieka i piękno otaczającej nas przyrody. Swoją postawą zachęcamy do aktywnego trybu życia, zdrowego żywienia i odpowiedniej regeneracji. Wyznaczając dzieciom i młodzieży granice, oraz zapewniając poczucie bezpieczeństwa, potrafimy równocześnie bawić się, tworząc niezapomnianą atmosferę obozu. W swych działaniach zawsze wychodzimy naprzeciw  potrzebom dzieci i młodzieży, rozumiemy ich problemy i staramy się je rozwiązywać. Zadowolenie dzieci, a także ich rodziców jest dla nas największą satysfakcją 🙂

-obozy dla dzieci i młodzieży organizujemy od 2011 roku
-jako szkoła pływania działamy od 2009 roku
-wszyscy członkowie kadry posiadają aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności, wydane przez biuro informacji krajowego rejestru karnego
-prawidłowa selekcja wychowawców i trenerów jest dla nas priorytetem (współpracujemy z większością od wielu lat), będąc gwarancją prawidłowej realizacji programu, “misji” opiekuńczo-wychowawczej, jak i dobrej atmosfery obozu
-spełniamy wszystkie wymagania kuratorium oświaty, sanepidu, departamentu turystyki oraz rzecznika praw dziecka wielokrotnie przechodząc kontrole z oceną pozytywną.