Gwarancja jakości Sportfun

– Jesteśmy wpisani do  Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Pomorskiego pod nr 540 i 653.
– Nasze imprezy objęte są  Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym– przez  ”AXA ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.”
– Firmy są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej ( CEIDG) .
– Wszystkie nasze obozy są zgłaszane i zatwierdzane przez  Kuratorium Oświaty.